Drukuj stronę

MdM

Nowy program rządowy Mieszkanie dla Młodych, który został przyjęty ustawą Sejmu 27 września 2013 ma wspierać młode osoby (do 35 roku życia) przy zakupie pierwszego mieszkania lub domu na rynku pierwotnym a także osoby które chciałyby samodzielnie wybudować swój pierwszy dom. Ma on zastąpić poprzedni program Rodzina na Swoim.

Program MdM dość szczegółowo określa grupę beneficjentów i warunki jakie muszą oni spełnić aby skorzystać z państwowej dopłaty przy nabyciu pierwszego mieszkania a także maksymalną cenę i wielkość mieszkania. Inaczej niż w programie Rodzina na Swoim wygląda wsparcie ze strony rządu. Będzie ono wypłacane jednorazowo, a nie jak to było w przypadku Rodziny na Swoim w formie dopłat do rat kredytu.

Nabywcą lokalu mieszkalnego lub domu mogą być małżonkowie, single i osoby samotnie wychowujące dzieci. Pierwszym  z warunków jest maksymalny wiek nabywcy lokalu nie przekraczający do 35 lat. Drugi warunek  dotyczy sytuacji mieszkaniowej beneficjenta. O dofinansowanie mogą starać się osoby które nigdy nie były właścicielem prawa własności budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego ani współwłaścicielem budynku bez wyodrębnienia lokali mieszkalnych.

Program MdM zakłada dofinansowanie do wkładu własnego przy nabyciu nowo powstałego mieszkania oraz zaciągnięciem na ten cel kredytu. Wielkość powierzchni użytkowej lokalu nie powinna przekroczyć 75 m2 przy czym rodziny posiadające troje dzieci mogą liczyć na kupno mieszkań o pow. 10 m2 większych. Bez względu jaką powierzchnie będzie miało mieszkanie dofinansowanie ze strony rządu zostanie objęte maksymalnie 50m2. Rząd określa również górne limity cen mieszkań i będą one publikowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Biuletynie Informacji Publicznej.

Ustawa narzuca zasadę, że kwota kredytu stanowi przynajmniej 50% ceny mieszkania, przy założeniu okresu kredytowania nie krótszego niż 15 lat. Kredyt udzielany będzie jedynie w złotówkach. Program MdM umożliwia przystąpienie do kredytu najbliższej rodziny jako współkredytobiorca w przypadku osób nie posiadających zdolności kredytowych. W przypadku gdy beneficjent nie posiada dzieci w momencie składania wniosku dofinansowanie wynosi 10%. Gdy posiada jedno dziecko dofinansowanie wynosi 15%. Jeżeli  w ciągu pięciu lat od zakupu mieszkania beneficjentowi urodzi się trzecie dziecko lub zostanie przysposobione rząd udzieli kolejnego jednorazowego wsparcia w wysokości 5%.

Zespół naszych doradców finansowych pomoże Państwu w ocenie zdolności kredytowej a także w uzyskaniu dopłaty gwarantowanej przez rządowy program dopłat MdM.